Các Dự Án Căn hộ

Địa chỉ: Trường Chinh, Tân Bình

Giá: 30 triệu/m² (dự kiến)

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Đại lộ Độc Lập

Giá: 20 - 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2023

Địa chỉ: Dĩ An, Bình Dương

Giá: 20 - 25 triệu/m²

Thời gian bàn giao: 2024

Địa chỉ: Tân Sơn, P.12, Gò Vấp

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: Tân Sơn, P.15, Tân Bình

Giá: Chưa công bố

Thời gian bàn giao: Chưa xác định

Địa chỉ: 16 Nguyễn Đức Thuận

Giá: 861 triệu/căn

Thời gian bàn giao: Quý 4/2021